Portfolio > Untitled Tapestry #2

Tapestry #2
Tapestry #2
Yarn, Dye, Thread
18"x 22"
2011